2S | Sistematizare | seiton (整頓)

Help5S

2S – Sistematizare (Seiton)

Cel de-al doilea pas al procesului se referă la sortarea și organizarea tuturor obiectelor, echipamentelor, fișierelor, datelor, materialelor și resurselor pentru un acces rapid și ușor la ele.

Toate instrumentele sau echipamentele necesare unui loc de muncă sau unui proces ar trebui să fie depozitate într-o locație dinainte stabilită și într-o ordine logică pentru a facilita utilizarea lor, pentru a fi ușor accesate sau aduse înapoi în același loc, cât mai rapid. Trebuie stabilite locații fixe, precum cutii, recipiente, rafturi, dulapuri cu uși transparente, panouri, marcaje pe pardoseală pentru căile de acces, containere pentru toate materialele și sculele uzuale, depozitarea acestora fiind facuta în funcție de frecvența utilizarii lor. Dacă toată lumea are acces rapid la orice element sau material, fluxul muncii devine mai eficient și, ca urmare, personalul devine mai productiv. Etichetați toate spațiile de depozitare, instrumentele și echipamentele.

Obiective:

 • Așezați fiecare obiect necesar la locul de munca în locul optim pentru a-și îndeplini funcția și organizați fiecare post de lucru pentru eficiență și productivitate maximă.
 • Creați un spațiu de stocare care să faciliteze returnarea lucrurilor la locul lorși pentru a sesiza rapid lipsa acestora.
 • Stabiliți locuri fixe de amplasare, limite pentru cantitățile admise pentru fiecare articol necesar, pentru a se putea păstra ordinea și a se asigura accesul facil, respectiv pentru a se realiza controlul vizual al postului de lucru.
 • Existența unor locuri clar stabilite pentru poziționare reduce timpul de căutare a articolelor și stresul, enervarea, riscurile căutărilor nesfârșite în situații de criză.
 • Mai mult, dacă toată lumea are acces rapid la orice element necesar pentru a-și face sarcinile de lucru, fluxul muncii devine mai eficient și, ca urmare, personalul devine mai productiv.

Implementare:

 • Analizați fluxul de producție sau fluxul tehnlogic.
 • Definiți zonele autonome de producție – anexe producției prinicipale în cadrul fluxului tehnologic analizat.
 • Grupați utilajele astfel încât intrarea și ieșirea să permită o degajare a spațiului de lucru, fără blocaje.
 • La postul de lucru, în funcție de procesul de producție și de tipul de producție se stabilesc ce unelte și dispozitive îi sunt necesare în timp util de reacție pentru orice schimbare de producție.
 • Stabiliți locația pentru fiecare obiect și codificarea obiectelor și a spațiilor / locațiilor de amplasare.
 • Marcați locațiile alese prin vopsire, cu bandă adezivă sau alt tip de elemente despărțitoare.
 • Etichetați sau marcați obiectele folosite în procese.